?

Log in

No account? Create an account

Previous 10

Sep. 24th, 2016

bismilah

Перевод "Открывающей молитвы"

Открывающая молитва
Ибн аль-Араби

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Богу за то, что Он приносит достижение.
Я прошу у Него:
руководства, что бы идти по Его Пути;
вдохновения, что бы узнать Его Реальность;
сердца уверенного в Его Истине;
разума просветленного благодатным осознанием Его Превосходства;
духа вознесенного страстным желанием Его;
душу спокойную от небрежения;
понимания, которое освещает все вокруг вспышками мысли и ее сиянием;
сокровеннейшее сердце цветущее весенней водой просветления и его чистым нектаром;
речь, разбрызганную на ковре распространения и ее очищения;
мысль возвышенную выше роскошного убранства эфемерного и его искусственности;
инсайта для того, что бы быть свидетелем таинственной мистерии Бытия в творении и в восхождении;
ощущений, которые поддерживают в полном здравии через постоянное устремление к Божественному обновлению;
естественный нрав, который очищен от власти нужды и ее последствий;
поведение полностью подчиненное Узде Божественного Закона и его авторитету;
и стоянку, которая каждое мгновение способствует Единению с Ним и Разделению с Ним.

И пусть будет благословение и мир на Мухаммаде и его семье, и его сподвижниках, и приемниках, пришедших после него, и общине тех, кто идет по его пути, да будет он приветствован с миром.
Единственное желание – это Бог, и в Бытии, и в свидетельствовании. Он суженный Единый, без любых возможных отрицаний и оговорок, потому что Его, наиболее благодетельного опекуна, достаточно для меня.

Dec. 6th, 2013

bismilah

Імгненьне-Вечнасьць

Кропля дажджу, адарваная ад Хмары...
Яна ляціць...
Акіян усё бліжэй і бліжэй...
Аднак, ёсць гэтае бясконцае імгненнье...
Вечнае імгненнье...
Паміж было і будзе...
Якое ёсць, было і будзе...
Ёсць сяброўкі, якія таксама ў гэтым імгненьні...
І можна крычэць пра не справядлівасць...
Можна думаць, што і іншыя такія ж як і ты...
А можна піць чыстае імгненнье...
Можна адкрыцца Імгненнью...
І адкрыцьцём прыдзе Вечнасць...
І адркыцьцём прыдзе і Неба, і Мора, і Паветра...
І вось ты ўжо і Неба, і Мора, і Паветра...
І кроплі дажджу...
Ты зьзяеш на сонцы і сонца зьзяе праз цябе...
І хіба так не было?...
І адбітак Сусвету ў тваім сэрцы...
І тваё сэрца адбіваецца ў Сусьвеце...
І хіба гэтак не было?...
І няма ўжо ні Цябер, ні Было, ні Будзе...
І нехта скажа: гэта Сьмерць...
А нехта скажа: гэта Жыцьцё...
Але кропля ўжо не належыць словам...
Яна стала спрадвецным Акіянам Часу...

Oct. 21st, 2013

bismilah

мова і рэчаіснае

Тое, што жадаеш сказаць не тое самае, што скажаш.
Мова аказвае супраціў.
Унікальнасць мовы ў яе абагульненасці.
Фраза накладваецца на наш вопыт і гэтак мы ствараем сэнс.
Але, калі наш вопыт не знаходзіць свайго месца ў мове.
Калі мова аказвае супраціў вопыту.
Я хачу сказаць пра Рэчаіснаіснасьць.
Аднак мой вопыт Рэчаіснасці выходізць за межы простых рэчаў.
Рэчаіснасьць для навукоўца не тая ж Рэчаіснасьць, што для філосафа.
Вопыт -- унікальны, мова -- не.
Рэчаіснасць адкрытая насустрач нашаму ўспрыманьню.
Але яна адкрытая як мноства скіраваных на чалавека стымулаў.
Як сукупнасць стымулаў рознай інтэнсіўнасьці.
Таму вопыт Рэчаіснасці чалавека залежыць ад здольнасці рэагаваць на стымулы рознай інтэнсіўнасьці.
Чым больш вытанчана ўспрыманьне -- ты больш насычаны вопыт Рэчаіснасці і яе вобраз.
Але, сказаць Рэчаіснасць -- сказаць рэчы існуюць. Гэта існаваньне рэчаў.
І ніякага працэссу, ніякага ўспрыманьня, ніякіх стымулаў і рэакцыяў.
Унікальнасць чалавечага кантакта з бытным і сутным, мова прыхоўвае ў кантакце з абагульненым і ўведзеным у сказ.

Oct. 17th, 2013

bismilah

люстэрка

Соцыум абазліўся на мяне?...
Ці гэта я абазліўся на соцыум?...
У гэтай гульні сьвета і ценю, бясконцых адлюстраванняў...
Дзе Я, а дзе Яны?...
Скрутак бярэ...
Гэтае люстэрка прадказальнае, так як і я...
І няма разумення.
І няма паразумення.
Мы часткі люстранога сусьвету...
Мы роўныя ў гэтым перад Богам...
Але усё адно: неха выхоплівае нож з кішэні, і адлюстраванні імкнуцца зрабіць тое ж самае...
І хто выхапіў нож?
Хто частка бясконцага ланцугу адлюстраванняў?
Cпыніць не магчыма...
Можна толькі ўсвядоміць сябе ў ланцугу адлюстраванняў і перастаць выцягваць нож з кішэні, кожны раз як яго намацаеш...

Oct. 14th, 2013

bismilah

Удивительное открытие русских объясняет многие «паранормальные» явления…. | Русские Новости и Аналит

http://runa.pro/doc/nauka/otkrytie-russkix.html

Oct. 7th, 2013

bismilah

Гэта

Дабрыдзень усім
Гэта дзень...
Гэта час...
Гэта сонца і неба...
Гэта дрэвы і лісьце...
Гэта рака і шэпт вады...
А хто гэта?...
Гэта маё адлюстраванне...
Гэта посьмешка майго адлюстравання...
Гэта барада майго адлюстравання...
Тут ёсць нехта яшчэ?
Хто гэта?
Ці адкажаш ты майму адлюстраванню, якое углядаецца спалоханымі вачыма...
Хто гэта?
Хто прымусіў маё адлюстраванне насцярожыцца?...
І чутно ў адказ: "Там дзе я гэтага няма."...
Імгненьне і маё адлюстраванне знікла...
Гэта цела і гэта падлога...
А гэта Я і тая, што вярнула мяне Мне...

Sep. 5th, 2013

bismilah

Атам

Атам па-грэцку.
Індывід па-лацінску.
Непадзельны.
Такі просты, что дзяліць няма нічога.
Слова спыняецца на ім і не ідзе далей.
Гэтая простая адзінка.
Усвядоміць гэта, зразумець.
Пачаць шлях, магчыма бязконцы.
Ад непадзельнага да Непадзельнага.
Гэта пустэча найвялікшая.
І складаецца яна з драбнюткіх пясчынака.
Гэтая вада не мае краю.
І складаецца яна з драбнюткіх кропель.
Пачаць свой шлях з хамзы і скончыць вау.
Пачаць свой шлях з подыху і скончыць бясконцаю праяваю
Душа крываточыць і непадзельны дрыжыць
...

Jul. 30th, 2013

bismilah

недзе Там

Гэты Шлях заўсёды некуды вядзе.
І ты вызначаеш, куды ён цябе выведзе.
Ты ведаеш: што па гэтаму шляху ішлі Святыя.
І ад гэтага табе боязна і сьветла на душы.
Ты ведаеш: што па гэтаму шляху ішлі найвялікшыя Грэшнікі.
І ты баішся выбраць тое, што і яны.
Па гэтаму шляху ішлі і тыя, хто ні стаў нікім.
І тваё сэрца не жадае замірацца з гэтым.
Гэты Шлях заўсёды некуды вядзе.
Святыя глядзяць на цябе і чакаюць твайго выбару.
Грэшнкі глядзяць на цябе і чакаюць твайго выбару.
І ты робіш першы, няпэўны крок.
І яшчэ адзін...
І яшчэ адзін...
І тут ны ўспамінаеш: ты не ведаеш куды ідзеш.
Тут ты абуджаешся і ўсведамляеш...
Сэрца б'ецца....

Apr. 27th, 2013

bismilah

структура і сістэма

Сацыяльныя сістэмы складаюцца з сацыяльных атамаў -- індывідаў...
Індывіды маюць адну характэрную асаблівасць -- я, якое камадавае...
Гэтае камандаванне -- робіць сістэму няўстойлівай, нават, пры ўсіх спробах яе кадыфікавання і прышпільваньня...
У рэшце рэшт -- ўсялякія спробы могуць пайсці цапам-лапам...
Таму, што вырашае гэтае камандванне...
Самы лепшы пачын, які прапускаецца праз прызму пыхі, ганарлівасці, боязі, нікчэмнасці etc...
Хіба ж я не ведаю, як патрэбна рабіць!!!?...
Ініцыятыва заслугоўвае пакарання....
......
І ўжо тое, што добра ляжыць -- зруйнаванае, а з яго парэштак складваецца нешта пачварнае і агіднае...
Сацыяльные сістэмы, якія абпапіраюцца на індывідаў...
Рызыкуюць ўсім, што ў іх ёсць...
Соцыуму патрэбна іншае, Тое, што ляжыць па-за межамі соцыума...
Ніжэйшае можа знайсці апірышча толькі у тым, што вышэй за яго..
Але гэта...
Гэта ўжо рэвалюцыя, якая прывядзе да перанараджэння сістэмы...
Сістэмы, якая атрымала вопыт асэнсаванай сьмерці, дзеля атрымання мандата нябёсаў...
А пакуль...
Лапам-цапам...
Лапам-цапам...
....

Apr. 22nd, 2013

bismilah

Почему магам не рекомендуется ругаться матом.

Originally posted by orfis_sakarna at Почему магам не рекомендуется ругаться матом.
XxUzA93WEzo

Previous 10